Metóda Passing throug sa zameriava na vytváranie a rozvíjanie dynamiky zložitých systémov, a ich spôsoby vedenia. Workshop prevedie účasníkov rôznymi cvičeniami, kde skupina prejaví rovnakú filozofiu. Skupina tanečníkov vytvorí dynamiku, ktorá bude flexibilná, komplexná, pevná a pritom bude stále pripravená na neočakávané situácie. Cieľom workshopu je ukázať tanečníkom cestu ako sa okamžite dokážu spojiť so svojim prostredím, ako byť spontánnejší pri rozhodovaní a  improvizácii či už ako tanečník-interpret alebo choreograf.

Záver workshopu bude patriť verejnej prezentácii výsledkov formou Open Studio, ktorá umožní verejnosti (odbornej aj neodbornej) nazrieť do procesu práce a oboznámiť sa s týmito prístupmi, aj bez priamej účasti na workshopoch.

Workshopy sú určené najmä pre tanečníkov a leadrov z oblasti súčasného tanca, contemporary dance a improvizácie zo Slovenska aj zahraničia.

In the making of movement compositions, Milan Herich focuses on creating and developing the dynamics for complex systems to present leadership in the form of a group web. The group will create dynamics that will be flexible, complex, getting the group to fit tight together, yet always keeping doors open for the unexpected. The group moves constantly, transforming the environment of the dance. After taking part in the “Passing Through” the student will learn to instantly connect with their environment and become more spontaneous in the making of choices as an improviser, choreographer or dancing in someone else’s work.

Intenzívne workshopy s Milanom Herichom/ intensive workshops with Milan Herich

26.-28.11.2021 Part I. ( spolu 16 hodin workshopu / a total of 16 hours of workshop )

3.-5.12.2021 Part II. ( spolu 16 hodin workshopu / a total of 16 hours of workshop )

poplatok Part I+ Part II 80 € pri registrácii do 26.10.2021 /registration payments until 26.10.2021 80 € pri registrácii po 26.10.2021 poplatok 100€/ registration payments after 26. 10. 2021 100 €)

registrácia/registration: https://forms.gle/4n88XUMxdXRZaw8bA

Workshop LDT z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ďakujeme!