Prímestský tábor OHÝBADLO 2023 opäť pozýva všetky pohybuchtivé deti na 5 dní plné tanca, pohybu, tanečného divadla a kreativity.

Tešíme sa na vás od 10.- 14.7. 2023 v priestoroch Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Mikuláši.

link na prihlasovací elektonický formulár: https://forms.gle/rQMtgj4yBjDn4QN37

lektori: Lucia Kudličková Margareta Štofčíková Zuzana Burianová

Prímestský tábor OHÝBADLO

Pozývame všetky pohybuchtivé deti na prímestský tábor pohybu, tanca, pantomímy a kreativity OHÝBADLO.

Tešíme sa na vás od 11.- 15.7. 2022 v priestoroch Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Mikuláši.

link na prihlasovací elektonický formulár: https://forms.gle/rQMtgj4yBjDn4QN37

lektori: Lucia Kudličková Miro Kasprzyk Margareta Štofčíková Zuzana Burianová

WORKSHOP s MILANOM HERICHOM

www.milanherich.com

Metóda Passing through sa zameriava na vytváranie a rozvíjanie dynamiky zložitých systémov, a ich spôsoby vedenia. Workshop prevedie účasníkov rôznymi cvičeniami, kde skupina prejaví rovnakú filozofiu. Skupina tanečníkov vytvorí dynamiku, ktorá bude flexibilná, komplexná, pevná a pritom bude stále pripravená na neočakávané situácie. Cieľom workshopu je ukázať tanečníkom cestu ako sa okamžite dokážu spojiť so svojim prostredím, ako byť spontánnejší pri rozhodovaní a  improvizácii či už ako tanečník-interpret alebo choreograf.

Záver workshopu bude patriť verejnej prezentácii výsledkov formou Open Studio, ktorá umožní verejnosti (odbornej aj neodbornej) nazrieť do procesu práce a oboznámiť sa s týmito prístupmi, aj bez priamej účasti na workshopoch.

Workshopy sú určené najmä pre tanečníkov a leadrov z oblasti súčasného tanca, contemporary dance a improvizácie zo Slovenska aj zahraničia.

04. -06.03. 2022 PART I ( piatok/friday: 18:00-21:00, sobota/saturday: 9:00- 18:00, nedeľa/sunday: 9:00- 13:00) 11.-13.03. 2022 PART II ( piatok/friday: 18:00-21:00, sobota/saturday: 9:00- 18:00, nedeľa/sunday: 9:00- 13:00)

registrácia/registration: https://forms.gle/4n88XUMxdXRZaw8bA

In the making of movement compositions, Milan Herich focuses on creating and developing the dynamics for complex systems to present leadership in the form of a group web. The group will create dynamics that will be flexible, complex, getting the group to fit tight together, yet always keeping doors open for the unexpected. The group moves constantly, transforming the environment of the dance. After taking part in the “Passing Through” the student will learn to instantly connect with their environment and become more spontaneous in the making of choices as an improviser, choreographer or dancing in someone else’s work.

O Milanovi Herichovi

Milan študoval na Konzervatóriu J.L. Bellu v Banskej Bystrici, VŠMU v Bratislave a prestížnej P.A.R.T.S v Bruseli.Ako performer bol súčasťou najvýznamnejších Európskych tanečných zoskupení; Kolektívy Ultima Vez pod vedením Wima Vandekeybusa (Puur – 2005, Booty Looting – 2012) a Sidi Larbi Cherkaoui: (Mýtus – 2007). Od roku 2000 asistuje pri workshopoch Davida Zambrana a permanentne spolupracuje a účinkuje v Davidovej umeleckej tvorbe.Milan Herich je spoluzakladateľom jedinečného tanečného zoskupenia Slovenských tanečníkov pôsobiacich v Bruseli – Les SlovaKs Dance Collective. Spoluvytváral a uvádzal diela OpeningNight, Journey Home, The Concert a Fragments. V poslednej dobe tancuje v dielach Antona Lachkyho (Mind A Gap and Side Effect) a vo vlastnej sólovej tvorbe (Solo for Mr. Folk) v réžii Davida Zambrana.

Milan studied at the J.L. Bell Conservatory in Banská Bystrica, Academy of Performing Arts in Bratislava and prestigious P.A.R.T.S in Brussels.As a performer, he was part of the most important European dance groups; The Ultima Vez groups led by Wim Vandekeybus (Puur – 2005, Booty Looting – 2012) and Sidi Larbi Cherkaoui: (Myth – 2007). Since 2000, he has been assisting in David Zambrano’s workshops and permanently collaborating and performing in David’s art.Milan Herich is a co-founder of a unique dance group of Slovak dancers operating in Brussels – Les SlovaKs Dance Collective. He co-created and presented OpeningNight, Journey Home, The Concert and Fragments. Recently, she has been dancing in the works of Anton Lachky (Mind A Gap and Side Effect) and in her own solo work (Solo for Mr. Folk) directed by David Zambrano.

Workshop LDT z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

video nájdete kliknutím na plagát:

Súvisiace obrázky: