Vízia, poslanie

Veríme v ľudskú hodnotu, hodnotu skúseností, spoluprácu a preto systematicky podporujeme v rámci grantových programov rozvoj liptovského regiónu, ku ktorému nás viaže vzťah vyplývajúci z tradičného lokálpatriotického prístupu.

Naše poslanie a vízia nás posúvajú neustále dopredu. Efektívne spravujeme nadačný majetok a nepretržite oslovujeme nových miestnych partnerov, ktorí nám umožňujú vytvárať nástroje na podporu verejne prospešných.

Kto sme

Komunitná nadácia Liptov (KNL) vznikla 25. apríla 2003 ako nástupnícka organizácia Fondu rozvoja Liptova n. o., ktorý založila v roku 2001 nezisková organizácia A-projekt Liptovský Hrádok, pre ľudí, ktorí majú nápad, ochotu a energiu vykonať niečo pre svoj región

„Ak chceš poznať ľudí, pozri sa na ich prácu.“

Súvisiace obrázky:

Categories: