Mesto Liptovský Hrádok má od 1. mája 2009 vlastnú internetovú televíziu, prístupnú na adrese www.liptovskyhradok.sk – kliknutím na logo TV Liptovský Hrádok, alebo priamo na adrese www.tv.lhsity.sk. Zavŕšili sa tak niekoľko rokov trvajúce snahy o poskytovanie obrazových spravodajských reportáží z diania v meste a regióne všetkým, ktorých to zaujíma.

Už v roku 2002 boli veľmi priaznivé podmienky na realizáciu zámeru mať vlastný mestský televízny káblový rozvod, ale užšie vedenie mesta, ktoré nastupovalo vtedy do funkcie, odmietlo akúkoľvek podporu tejto myšlienke. V tej dobe už najmenej v troch obciach okresu (Pribylina, Liptovská Porúbka, Važec) fungovali miestne televízne štúdiá, šíriace relácie po vlastných metalických káblových rozvodoch. Mesto Lipt. Mikuláš sa dokonca pustilo do vybudovania veľkého projektu, dnes známej TV LIPTOV, ale mesto Lipt. Hrádok – napriek skutočnosti, že už malo položené základy siete optických káblových rozvodov – nevyužilo skúsenosti ani nezištne ponúkanú podporu zo strany nadšencov tejto myšlienky. Našťastie po voľbách v roku 2006 sa situácia zmenila k lepšiemu a terajšie vedenie mestskej samosprávy je viditeľne komunikatívnejšia vo vzťahu k občanom. S prudko sa rozširujúcim počtom užívateľov internetu, preto celkom logicky sa upustilo od snáh budovať mestský terestriálny alebo káblový televízny systém, ale zelenú dostalo rozhodnutie šíriť mestské spravodajstvo práve cez internet.

Dva roky už členovia filmárskej a fotografickej sekcie občianskeho združenia neprofesionálnych umelcov ART ŠTÚDIO spolupracujú s prevádzkovateľmi portálu mojliptov.sk a svoje fotografie aj videoreportáže uverejňovali na tejto stránke. Vďaka takejto spolupráci bolo možné si odskúšať komunikáciu s návštevníkom stránky internetova TV Liptovský Hrádok. Tvorba reportáží pre diváka na internete má totiž iné pravidlá ako v bežnej televízii a zdá sa, že sa podarilo vytvoriť takú výstavbu jednotlivých príspevkov, ktorá je zrozumiteľná a pritom v krátkom časovom rozpätí poskytne viac informácií, nielen konštatovanie, že nejaká udalosť sa stala. Systém postupného ukladania príspevkov je vyriešený a sú prakticky stále prístupné. Tvoria tak postupne sa rozširujúcu kroniku mesta či regiónu. Na základe priaznivých ohlasov návštevníkov spomínanej stránky sme usúdili, že je čas foto- a videoreportáže prezentovať na samostatnej stránke – a výsledok sa dostavil. Projekt Televízia Liptovský Hrádok je od dnes skutočnosťou a reálnym výsledkom obojstranne výhodnej spolupráce Mesta Liptovský Hrádok a občianskeho združenia ART ŠTÚDIO.

Momentálna podoba príspevkov na stránke Televízie Liptovský Hrádok nemusí byť definitívna, tvorcovia očakávajú reakcie divákov a obsah i scenár prispôsobia podnetným návrhom. Prvoradým záujmom je objektívne dokumentovať reálny život v meste a v regióne, neznižovať sa k bulvárnym správam a nevyhľadávať len témy s násilím a ľudským nešťastím, ktoré sú v iných televíziách základom spravodajstva. Každý divák možnosť pridať ku príspevku svoj komentár, prípadne napísať podnet na tému, ktorú by bolo potrebné zaznamenať. Spočiatku predpokladáme vytvárať jeden až dva príspevky týždenne, nie je to však pravidlo. V budúcnosti – ak sa podarí získať finančnú podporu – môže byť tých príspevkov aj viac, môžu sa z nich zostavovať mesačné alebo týždenné ucelené relácie, prípadne sa môže uvažovať o on-line vysielaní určitých udalostí.

Určite sa diváci budú dožadovať podrobnejších informácií nielen o obsahu príspevkov, ale aj o prevádzkovaní a financovaní tohto projektu. Na všetky otázky budú odpovedať kompetentné osoby. Treba však pripomenúť, že ide o skutočne najlacnejšie, ale aj v momentálnom štádiu hospodárskej krízy najefektívnejšie riešenie problematiky lepšej informovanosti občanov.

Želáme si, aby Televízia Liptovský Hrádok sa stala súčasťou spektra informácií, ktoré budú využívať nielen občania mesta, ale všetci návštevníci stránky www.tv.lhsity.sk.

Ing. Ľubor Patsch, šéfredaktor, Televízia Liptovský Hrádok.

Súvisiace obrázky:

Categories: