Liptovské divadlo tanca premiérovalo inscenáciu ATLAS, tvorcov Andrej Petrovič a Marcel Bárta, v júni 2019. Odvtedy sme sa snažili priniesť ATLAS do miest v Žilinskom kraji a blízkom okolí. Pandémia však zamávala aj s našimi plánmi.

Napriek častému presúvaniu a rušeniu sme sa napokon v lete 2021 rozbehli. Začali sme repetíciami. Nasledovala augustová repríza na festivale Tanečno v Námestove a 16. septembra sme uviedli 3 reprízy v jedeň deň v Liptovskom Mikuláši. Našim javiskom bola veľká výstavná sieň Galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a namiesto výtvarných diel sme odprezentovali tanečné obrazy o nebeských klembách či métach, o konzume a jeho nástrahách a o sile s ním bojovať.

Inscenáciu ATLAS sme odohrali v doobedných hodinách pre triedy stredných škôl, po ktorých nasledovala diskusia. ATLAS prináša pohľad na konzumnú dobu a spoločnosť, v ktorej mládež odohráva svoje menšie či väčšie súboje. Diskusia po predstavení bola nie len o jeho posolstve, ale aj o slobode, demokracii, hraniciach či neobmedzených možnostiach a bola tým, čo sme od začiatku realizácie repríz chceli dosiahnuť. Dialógom s mládežou. Rozhovor o aktuálnych témach a ich presahoch do umenia a denného života. Diskusie viedol novinár Jiří Kolinský a hosťkou bola Magda Mišíková, pedagogička.

Veľmi nás potešili reakcie študentov, ktorí boli veľmi otvorení a diskusiu rozprúdili z plánovaných 20 minút na dvojnásobok. Stretnutie tvorcov a interpetov so študentami v spoločnej debate bol silný zážitok, ktorý nás utvrdil v tom, že študenti sú tou skupinou, s ktorou chcema pracovať a naďalej ich formovať umením.

Dva doobedné predstavenia pre školy sme zavŕšili večerným predstavením pre verejnosť.

ATLAS ešte má nasmerované do ďalších miest, no kedy a kde sa to napokon podarí… Určite vám dáme vedieť.

Reprízy LDT podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Súvisiace obrázky:

Categories: Zo zákulisia