Už v októbri začína naša prvá rezidencia! Veľmi sa tešíme, že k nám zavítajú zvučné mená. Milan Tomášik a Charlie Brittain vitajte na Liptove 🙂

Liptovské divadlo tanca (LDT) začína od roku 2021 s organizovaním rezidenčných pobytov pre umelcov z oblasti súčasného tanca a nonverbálneho divadla.

LDT má cez svojich partnerov k dispozícii tanečné sály vhodné pre menšie aj väčšie zoskupenia, rovnako javisko kultúrneho domu. Tanečné sály sú vybavené tanečnou podlahou, zrkadlami, hudobnou aparatúrou. Javisko kultúrneho domu disponuje základnou javiskovou technikou. V Liptovskom Hrádku, kde LDT pôsobí, je k dispozícii ubytovanie v objekte Hýbadlo, kde sa priamo nachádza aj menšia tanečná sála a kompletný servis.

Prvá LDT rezidencia v roku 2021 je určená pre umelcov, ktorí nepôsobia na Slovensku. Rezidencia je určená pre začínajúcich aj už etablovaných umelcov.

Dĺžka pobytu: 3 týždne

počet osôb: max 2 osoby

LDT zabezpečí: ubytovanie, priestory- tanečné sály, javisko, produkciu a PR, honorár pre rezidentov ( 500 €/osoba)

výstup: dielo v trvaní min. 20 min., workshop a open studio pre komunitu

výber rezidenta: interná komisia

prihlášky zasielajte do: 5.3.2021

priebeh rezidencie: máj- október 2021 ( podľa dohody s rezidentom)

Rezidencia LDT je realizovaná s finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

viac info: produkcia@ldtlh.sk

prihláška: https://forms.gle/9MWsDQThUDhXQNr86

tanečná sála 1
tanečná sála 2
tanečná sála priamo v ubytovacom zariadení Hýbadlo

Súvisiace obrázky: