Liptovské divadlo tanca zorganizovalo prvé dva marcové víkendy svetový tanečný workshop.

Od 4.- 6. marca a od 11.-13.marca 2022 sa na tanečnej sále Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku ponorilo do metódy Passing through 15 tanečníkov z Liptova, Nitry, Banskej Bystrice aj Prahy.

Prívlastok svetový, sme workshopu pridelili úplne legálne, pretože lektorom bol svetovo uznávaný tanečník a lektor Milan Herich. Milan pôsobí viac ako 20 rokov profesionálne v Bruseli a vystupuje a lektoruje všade po svete. Je asistentom  známeho tanečníka a pedagóga, tvorcu metódy Passing through, Davida Zambrana (Venezuela).

Nájsť voľné miesto v kalendári lektora nie je jednoduché, ale veľkou výhodou pre nás je, že Milan je rodákom z Liptovského Mikuláša a napriek svojej vyťaženosti veľmi rád a ochotne príde do svojho rodného mesta a podelí sa so svojimi vedomosťami a skúsenosťami. V predchádzajúcom období spolupracoval so Súkromným tanečným konzervatóriom v LH a spoluprácu s Liptovským divadlom tanca, na intenzívnom workshope, privítal. Metóda Passing through (by David Zambrano) je metódou súčasného tanca a zameriava sa na vytváranie a rozvíjanie dynamiky zložených štruktúr, a ich spôsoby vedenia. V danom rozsahu a intenzite sa táto metóda na Slovensku ešte nevyučovala. Jej plný rozsah tvorí 5 tématických okruhou. V Liptovskom Hrádku sa nám podarilo načrtnúť prvé dva okruhy. Workshop previedol tanečníkov zaujímavými cvičeniami, kde skupina ( neznámych ľudí) prejavila rovnakú filozofiu. Skupina tanečníkov vytvárala dynamiku, ktorá bola flexibilná, komplexná, pevná a pritom stále pripravená na neočakávané situácie. Cieľom workshopu bolo ukázať tanečníkom cestu ako sa môžu okamžite spojiť so svojim prostredím, ako byť spontánnejší pri rozhodovaní a  improvizácii či už ako tanečník- interpret alebo choreograf. Podľa slov účastníkov, bol workshop veľmi inšpiratívny a posunul ich vnímanie a chápanie súčasného tanca o krok ďalej.

Najbližšie mesto, kde je možnosť študovať túto metódu je Bruselské tanečné centrum TicTac art centrum, kde ju vyučuje samotný David Zambrano a Milan Herich.

Sme veľmi radi, že napriek pandémii, prekladaniu workshopu z jesene 2021 na jar 2022, sa nám podarilo zorganizovať toto jedinečné podujatie. Tešíme sa na nasledujúce projekty Liptovského divadla tanca.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Súvisiace obrázky: